×

دستگاه سرامیک بر دستی وایپر صد ابزار صنعت

معرفی دستگاه های سرامیک بر دستی

دستگاه سرامیک بر دستی وایپر سایز 70
دستگاه سرامیک بر دستی وایپر سایز 70 مناسب برش انواع کاشی ، سرامیک و سنگ های ساختمانی و موزائیک اطلاعات محصول
دستگاه سرامیک بر دستی وایپر سایز 100
دستگاه سرامیک بر دستی وایپر سایز 100 مناسب برش انواع کاشی ، سرامیک و سنگ های ساختمانی و موزائیک اطلاعات محصول