دستگاه سنگبری

دستگاه سنگ بری

العربیة English فارسی



دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللي سنگ، معادن و صنايع وابسته اصفهان


شرکت صد ابزار صنعت شما را به بازدید از دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللي سنگ، معادن و صنايع وابسته اصفهان دعوت می نماید.


12 الی 16 اردیبهشت ماه 1395


اضافه کردن نظر