دستگاه سنگبری

دستگاه سنگ بری

العربیة English فارسیصفحه اصلی درباره ما خط مشی شرکت

خط ‌مشی شرکتشرکت تولیدی صد ابزار صنعت  فعال در زمینه تولید دستگاههای برش مرتبط با صنایع تولیدی و ساختمانی در راستای توسعه کیفی فرایندهای کاری و نهادینه نمودن کیفیت بعنوان اصلی ترین مسئولیت سازمان، استقرار و بهبود سیستم مدیریت کیفیت رابراستانداردهای:
ISO 9001:2008,14001:2004,18001:2007 به جهت توسعه سیستم کیفیت با تمرکز برفرایندهای اصلی شرکت خط مشی خود را مطابق موارد ذیل  تعریف نموده است:
1 -     افزایش  ظرفیت تولید با توجه به نیاز بازار و فروش با کسب رضایت مشتریان(کیفیت،قیمت،زمان)
2 -     آموزش و توسعه مستمر نیروی انسانی در جهت ارتقاء کارآمدی سازمان
3 -     بهبود مستمر فرایندها در جهت نیل به تولید ناب و کاهش ضایعات
4 -     بهبود اثر بخشی سیستم از طریق انجام ممیزی های داخلی و بازنگری مدیریت
5 -     رعایت موارد قانونی و زیست محیطی با توجه به الزامات و نیز ارزیابی ها
6 -     هدایت کلیه فرایندها در جهت حفظ و ارتقاء محیط زیست و بهبود شرایط  ایمن در کار با هدف ایجاد محیط سالم ، سلامت کارکنان ، پیشگیری ازآلودگی محیط زیست ،پیشگیری ازمصدومیت و بیماری در کارکنان.