دستگاه سنگبری

دستگاه سنگ بری

العربیة English فارسیصفحه اصلی خدمات شرایط گارانتی و خارج از گارانتی

شرايط خارج از گارانتی1 - قطعات مصرفي دستگاه مانند تيغ اره و شیلنگ فنری و ...
2 - استفاده نادرست از دستگاه و تجهیزات نصب شده بر روی آن بر خلاف روش هاي آموزش داده شده هنگام خريد دستگاه.
3 - وارد آمدن آسيب هاي عمدي و يا غير عمدي توسط برخورد اشياء با دستگاه، سقوط دستگاه ، برخورد كردن قطعه كار و ...
4 - نوسانات برق اعم از تغييرات افزايشي يا كاهش ولتاژ فاز ورودي ( شهری یا ژنراتور ) به دستگاه كه موجب آسيب هاي برقي به الكتروموتور و دیگر قطعات برقي مي شود.
5 - سوختن موتور در اثر گيركردن و وارد آوردن فشار بیش از حد مجاز در هنگام برش.
6 - چنانچه دستگاه به هر علتي توسط افرادي غير از پرسنل شركت صدصنعت تعمیر و دستكاري شود دستگاه از دوره گارانتي خارج شده و فقط مشمول قرارداد خدمات پس از فروش می باشد.
7 - درصورتیکه به اشتباه دستگاه های تك فاز به برق سه فاز و یا دستگاه های سه فاز به برق تک فاز یا دوفاز وصل گردد ، آسيب هاي وارده شامل گارانتي نخواهد بود .
8 - دستگاه بدون تيغ اره فروخته مي شود و انتخاب تيغ اره مناسب به عهده خريدار بوده و چنانچه در اثر استفاده از تيغ اره نامناسب دستگاه آسیب ببيند شامل گارانتي نخواهد بود.
9 - آب دستگاه همواره بايد در شرايط مناسب از لحاظ مقدار و ميزان آلودگي به خاك سنگ و گل و لای باشد و چنانچه به علت عدم تعویض به موقع ، پمپ آسيب ببيند، شامل گارانتي نخواهد بود.

توصيه هاي مهم


هيچگاه روي دستگاه جوشكاري صورت نگيرد و نیز از بدنه يا قسمتهاي ديگر دستگاه به عنوان اتصال جوشكاري استفاده نشود.
حتماً سيم ارت دستگاه به سيستم ارت وصل شود.
گریسکاری بلبرینگ ها بصورت هفتگی می بایست انجام گيرد. دستگاه در صورت خرابی به دلیل عدم گریسکاری شامل گارانتی نمی گردد.
چنانچه دستگاه به شخص ثالثي فروخته شود، جهت ادامه شرايط گارانتي حتماً با شركت تماس حاصل گردد ، در صورت عدم تماس ، مانده زمان گارانتي ملغي مي گردد.
همراه داشتن اين قرارداد هنگام استفاده از خدمات گارانتی الزامی می باشد.
قرارداد های گارانتی بدون مهر ، فاقد اعتبار است.
چنانچه پرسنل شركت جهت انجام امور خارج از گارانتي به محل مورد نظر خريدار اعزام گردند برحسب ساعت كاركرد ، هزينه مربوطه توسط خريدار پرداخت خواهد گرديد.

شــركت صـد صنعـت به مـدت شش ماه از تاريـخ فـروش دستـگاه كليه قطعات معيوب در اثر عيوب ساختاري را مشمول گارانتي مي نمايد.

1- تحويل دستگاه و آموزش راه اندازي در محل شركت صدصنعت و یا در محل نمایندگی های فروش می باشد و همچنین هزینه های نصب و راه اندازي در محل مورد نظر خريدار، به عهده خريدار است.
2 ـ چنانچه در دوره گارانتی ایرادی در دستگاه ایجاد شود دستگاه در محل شركت توليدي صد صنعت سرويس مي گردد و هزینه تعمیر و قطعات معیوب به عهده شرکت و تنها هزینه ایاب و ذهاب به عهده خریدار می باشد.
3 ـ چنانچه به هر علتي پرسنل شركت صدصنعت به محل نصب دستگاه در شهرستان ها اعزام شوند هزینه ایاب و ذهاب و اقامت احتمالي و هزينه هاي مربوطه به عهده خريدار مي باشد.
4 ـ چنانچه دستگاه جهت انجام امور گارانتي به محل شركت صدصنعت منتقل گردد ، علاوه بر رفع عيب مربوطه دستگاه سرويس كامل نيز مي گردد.